Ummat Islam Dulu dan Sekarang

Syeh buti Semoga Allah merahmatinya:

UMMAT ISLAM DULU DAN SEKARANG

Umat Islam pada zaman dulu berkhidmat kepada Islam dengan badannya, rohnya, hartanya dan segala yang mereka miliki.
Adapun umat Islam pada masa sekarang berkhidmah kepada Islam untuk kepentingan pribadinya, mereka menjadikan Islam sebagai jalan untuk mengangkat kedudukannya melalui haflah dan Muktamar-Muktamar yang mereka adakan.
Sehingga ketika pertentangan antara Islam dan kepentingan mereka, mereka lupa Islam ini yang mereka dulu bangga-banggakan.

Alfarehah

0 komentar:

Posting Komentar