Syeh buti semoga Allah merahmatinya:

Kejahatan nafsu dan hawa-nafsu adalah sangat berbahaya kepada kelangsungan iman, dia-lah yang akan menghancurkan Iman.
Nafsu ini tidak bisa hilang dan hancur kecuali dengan 'tazkiyah' yang diperintahkan oleh Allah ta'ala berulang-ulang dalam keterangan kitab nya.
Jalan tazkiyah ini adalah dengan memerangi nafsu dengan berdzikir dan selalu mengingat-ingat pengawasan Allah ta'ala.

Alfatehah

Syeh buti Semoga Allah merahmatinya:

UMMAT ISLAM DULU DAN SEKARANG

Umat Islam pada zaman dulu berkhidmat kepada Islam dengan badannya, rohnya, hartanya dan segala yang mereka miliki.
Adapun umat Islam pada masa sekarang berkhidmah kepada Islam untuk kepentingan pribadinya, mereka menjadikan Islam sebagai jalan untuk mengangkat kedudukannya melalui haflah dan Muktamar-Muktamar yang mereka adakan.
Sehingga ketika pertentangan antara Islam dan kepentingan mereka, mereka lupa Islam ini yang mereka dulu bangga-banggakan.

Alfarehah